FƏLSƏFİ MAARİFÇİLİK ASSOSİASİYASI

HİMAYƏDARLAR ŞURASI

 

 

 

 

BƏXTİYAR ƏLİYEV –

 

        — psixologiya elmləri doktoru,professor, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Elm və təhsil komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının müdiri,

 

 

 

 

 

Fəlsəfi məzmunu ilə daha çox seçilən əsərləri:

 

 

 


1. İntellektual inkişaf səviyyəsi və onun öyrənilməsi metodikası // Bakı, ASHİ,1995, 24 səh.

2. Психологические аспекты изучения суицидального поведения // Язык и литература, №3(18),

3. Учене Р.Декарта о душе и теле / Язык и литература, 1998, N 2.

4. Психологические вопросы изучения преступления. Баку, «Ренессанс» ,1999, 123.

5. Əliyev B.H., Cabbarova L.M. Duygu və qavrayış. Bakı, 2009, 117 s.

6. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası. Bakı, Təhsil, 2012, 648 s.

7.Diqqət və hafizənin psixologiyası (M.Mustafayevlə birlikdə). Bakı, 2017, s.250