FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XV-XVII ƏSRLƏR

 

 

 

 

XV ƏSR

 

   

1417

 Nəsimi.

 Video-Az.

  Məndə sığar iki cahan.

 

 

 Video-En.

 

 

 

1429

 Leonardo Bruni

 Video-Az.

  

  De studiis et litteris

 

 İtalyan mütəfəkkiri Leonardo Bruninin(1370-1444) "Elmi və ədəbi məşğuliyyətlər" traktatı

 Video-En.

 

 

1429

 

 Cosma Raimondi

 Video-Az.

  

  De studiis et litteris

 

 İtalyan mütəfəkkiri Kozima Raymondinin (1400–1435) sonradan "Epikürün stoiklərdən, akademiklərdən və peripatetiklərdən müdafiəsinə dair nitq" adı ilə tanınan məktubu. 

 Video-En.

 

 

 

1431

 Lorenzo Valla.

 Video-Az.

  Həqiqi nemət olan həzz haqqında

 

 

 Video-En.

 

 

 

1434

 Lorenzo Valla.

 Video-Az.

  

Aristotelçilərin əleyhinə dialektik təkziblər

 

 Video-En.

 

 

 

1445

 Nicolaus Cusanus

 Video-Az.

  

Roma katolik kilsəsinin kardinalı, görkəmli filosof Nikolay Kuzalının(1401-1464) "Gizli Tanrl haqqında" əsəri

 Video-En.

 

 

 

 

1469

 Marsilio Ficino

 Video-Az.

  

 

 

 Müasirləri tərəfindən ikinci Platon adlandırılan italyan mütəfəkkiri, 1462-c ildə Florensiya Akademiyasının banisi və rəhbəri, Platonun dialoqarının latın dilinə tərcüməçisi Marsilio Fiçinonun(1433-1499) "Platonun "Ziyafət" əsərinə kommentariya"sı

 Video-En.

 

 

1481

 

 Video-Az.

  

Böyük taçik şairi, musiqişünası, filosof və alimi Əbdürrəhman Caminin "Azadələrə tövhə" əsəri.

 Video-En.

 

 

1482

 Marsilio Ficino

 Video-Az.

  

  Theologia platonica

 

 Müasirləri tərəfindən ikinci Platon adlandırılan italyan mütəfəkkiri, 1462-c ildə Florensiya Akademiyasının banisi və rəhbəri, Platonun dialoqarının latın dilinə tərcüməçisi Marsilio Fiçinonun(1433-1499) "Platonun ruhun ölməzliyi barədə teologiyası" traktatı 1469-74-cü illərdə yazılmış, 1482-ci ildə ilk dəfə çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1486

 

 Video-Az.

  

Mirandola. Mühüm və vahid olan haqqında

 

 

 Video-En.

 

 

1487  

 

 Video-Az.

  

 

 

 Böyük taçik şairi, musiqişünası, filosof və alim Əbdürrəhman Caminin "Baharıstan" əsəri. Əsər Rəhim Sultanov tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

1489

 

 Video-Az.

  

Mirandola. İnsan ləyaqəti haqqında nitq

 

 

 Video-En.