FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI ƏSR

 

ƏRƏFƏ - 2000

 

 

 

 

2000

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

 

  Logos and Life. 4 vols.

Book 4: Impetus and Equipoise in the Life-Strategies of Reason.

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014) "Loqos və həyat" dördcildliyinin dördüncü cildi

 Video-En.

 

 

2000

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

История греческой философии в её связи с наукой

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Yunan fəlsəfəsinin tarixi və onun elmlə əlaqəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2000

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Justice is Conflict (Princeton Monographs in Philosophy) 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Boston Confucianism: Portable Tradition in the Late‐Modern World

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2000

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

 

  La mémoire, l'histoire, l'oubli.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005)   "Yaddaş, Tarix, Unutma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Смысл и свобода. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы. — Нью-Йорк,

 

Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Məna və azadlıq" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

2000

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Baudolino

 

İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Baudolino" tarixi-fəlsəfi romanı. Roman 1152-ci ildən Almaniya kralı,1155-ci ildən Müqəddəs Roma İmperiyasının imperatoru, kürən saqqalına görə italyanlar tərəfindən Barbarossa (italyan dilində barba saqqal mənasını, rossa isə qırmızı mənasını verir) ləqəbini alan III Fridrixın ögey oğlunun macəralarından, onun Umberto Ekonun özünün anadan olduğu Alessandriya şəhərindən əfsanəvi keşiş İoanın ölkəsinə səyahətindən bəhs edir.  

 Video-En.

 

2000

Evandro Agazzi,

 Massimo Pauri

 Video-Az.

 

The Reality of the Unobservable

 

 

  

 Video-En.

 

2000

 Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

 Mots de passe. D’un fragment l’autre

 

  Fransız filisifu Jan Bodriyarın "Parollar. Fraqmentdən fraqmentə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

 

  Məmmədəli Zeynalov

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə tarixi

  

 Video-En.

 

2000

  Thomas Kuhn (1922-1996)

 Video-Az.

The Road Since Structure: Philosophical Essays (1970—1993)

  

 Video-En.

 

2000

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 The Architecture of Language

 

  

 Video-En.

 

2000

 

  Məqsəd Səttarov

 Video-Az.

İnsan və cəmiyyət haqqında düşüncələr

  

 Video-En.

 

2000

  Abdolkarim Soroush

 Video-Az.

 

Reason, Freedom and Democracy in Islam, Essential writings of Adbolkarim Soroush, translated, edited with a critical introduction by M. Sadri and A. Sadri, Oxford 2000.

  

 Video-En.

 

2000

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

История новоевропейской философии в её связи с наукой

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Yeni Avropa fəlsəfəsinin tarixi və onun elmlə əlaqəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2000

 Gunnar Skirbekk,  
Nils Gilje

Video-Az.

 

 A History of Western Thought

  Norveç filosofları Qunnar Skirbekkin və  Nils Gilyenin "Qərb fikrinin tarixi" adlı əsəri.

Video-En.

 

2000

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  L'herméneutique biblique

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Bibliya hermenevtikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

XXI ƏSR

 

2001  


 

2001

  22nd Solvay Conference on Physics. Chair -Ioannis Antoniou (Brussels)

 Video-Az.

 

  The Physics of Communication.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kommunikasiyanın fizikası" mövzusu üzrə keçirilən 22-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2001

Wolfgang Pauli,

Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Atom and Archetype, The Pauli/Jung Letters, 1932–1958

 

  Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki, Nobel mükafatı laureatı, qadağa prinsipini və elementar zərrəciyin spini anlayışını irəli sürməsi ilə tanınan Volfgang Paulinin və İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Atom and Archetype" adı altında ingilis dilində çap olunan və 1932–1958-ci illərə aid olan yazışmaları

 Video-En.

 

2001

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

The Universe in a Nutshell

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Kainat qoz qabığında" adlı popuylar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2001

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Logical Properties: Identity, Existence, Predication, Necessity, Truth

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Məntiqi xassələr: eyniyyət, mövcudolma, prediksiya, zərurət, həqiqət" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

2001

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time

 

 Amerikan filosofu Ted Sayderin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2001

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Symbols of Jesus: A Christology of Symbolic Engagement

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2001

  Douglas Kellner

 Video-Az.

 

Grand Theft 2000. Media Spectacle and a Stolen Election

 

  Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin (1943) "İri oğurluq 2000: media tamaşası oğurlanmış seçki" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

 Mark Poster

 Video-Az.

 

 The Information Subject

 Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "İnformasiya subyeti" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.


 К новому определению морали. Учебная лекция по философии

 

  

 Video-En.

 

2001

  Evandro Agazzi. Jan Faye

 Video-Az.


 

The Problem of the Unity of Science

 

  

 Video-En.

 

2001

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

Return to Reason

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Zəkaya dönüş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

  Evandro Agazzi.

 Video-Az.

 

 Anna-Teresa Tymieniecka. Life-Interpretation and the Sense of Illness within the Human Condition: Medicine and Philosophy in a Dialogue

 

  

 Video-En.

 

2001

  Azad Mirzəcanzadə

 Video-Az.

 

 XXI əsrə gətirən yol barədə

 

  

 Video-En.

 

2001

  Ramiz Mehdiyev

 Video-Az.

 

Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fələsəfəsi

 

  

 Video-En.

 

2001

  Douglas Kellner,

Steven Best.

 Video-Az.

 

 The Postmodern Adventure: Science, Technology, and Cultural Studies at the Third Millennium

 

  Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin(1943) El-Pasoda Texas Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin dosenti, heyvanların hüquqları hərəkətının aktivisti Stivn Bestin "Postmodern macara: Elm, texnologiya və mədəniyyətşünaslıq üçüncü minillikdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

 Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

 Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları

 

  

 Video-En.

 

2001

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

Владимир Соловьёв и философия Серебряного века

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Vladimir Solovyov və Gümüş əsrin fəlsəfəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2001

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Siyasətin fəlsəfəsi: dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında

  

 Video-En.

 

 

2001

  Mark Poster

 Video-Az.

 
What's the Matter with the Internet?

 

 Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "İnternetlə nə baş vermişdir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2002  


 

2002

  Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

From computing with numbers to computing with words — from manipulation of measurements to manipulation of perceptions

 

  

 Video-En.

 

2002

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

On The Shoulders of Giants

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Dahilərin çiyinlərində" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2002

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Narrative and Consciousness: Literature, Psychology, and the Brain

 Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanaqanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2002

  Mark Richard

 Video-Az.

 

Meaning

 

  Amerikan filosofu, 2010-cu ildən Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Mark Riçardın adlı "Məna" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2002

  Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

 The Claims of Culture

 

  

 Video-En.

 

2002

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Философия. Мораль. Политика (сборник статей за 1997–2001 гг.)

 

  

 Video-En.

 

2002

 Evandro Agazzi. Luisa Montecucco.

 Video-Az.

 

 Complexity and Emergence

 

  

 Video-En.

 

2002

 Адиль Асадов

 Video-Az.

 

Типы мышления и техника: роль инженерной деятельности в генезисе способов мышления

 

  

 Video-En.

 

2002

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Problem of the Soul: Two Visions of Mind and How to Reconcile Them

 Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanaqanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2002

Станислав Сергеевич Гусев

 Video-Az.

 

 Смысл возможного

 

Bakıda doğulmuş Rusiya filosofu, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru Stanislav Qusevin(1939) "İmkanın mənası" adlı əsəri. 

Video-En. 

 

 

2002

  Colin McGinn

 Video-Az.

 The Making of a Philosopher: My Journey Through Twentieth-Century Philosophy

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2002

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Religion in Late Modernity

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2003  


 

2003

  21st World Congress of Philosophy. Istanbul,  Turkey

Host - Ioanna Kuçuradi  Turkey

 Video-Az.

 

 

 

 Türkiyənin İstambul şəhərində "Fəlsəfə dünya problemləri ilə üz-üzə" mövzusu üzrə keçirilən 21-ci Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

2003

  Susan Haack

 Video-Az.

 

Defending Science - Within Reason: Between Scientism and Cynicism

 

İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Müdafiə edən elm - Zəka daxilində: Sayentizm və kimizm arasında" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2003

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Античная этика

 

  

 Video-En.

 

2003

 Adil Asadov

 Video-Az.

 

Moslem Spirit and its Social Embodiment

 

  

 Video-En.

 

2003

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

Научная рациональность и философский разум

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Elmi rasionallıq və fəlsəfi zəka" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2003

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

The Difficulty of Tolerance

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Tolerantlığın çətinliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2003

  Məmməd Rzayev

 Video-Az.

 

Şəxsiyyət və zaman

 

  

 Video-En.

 

2003

  Niyazi Mehdi

 Video-Az.

 

Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsələr

 

  

 Video-En.

 

2003

 Кузнецов Олег Николаевич,

Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

Достоевский над бездной безумия

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) və Oleq Kuznetsovun "Dostoyevski dəlilik uçurumu üzərində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2003

  Nazim Hüseynli

 Video-Az.

 

Təfəkkürün anlayış-kateqorial aparatı: qnoseoloji və metodoloji təhlil

 

  

 Video-En.

 

2003

  Vahid Kərimov

 Video-Az.

Fəlsəfədə və təbiətşünaslıqda varlıq və materiya problemi

  

 Video-En.

 

2003

  Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

 The Reluctant Modernism of Hannah Arendt

 

  

 Video-En.

 

 

2004  


 

2004

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

La misteriosa fiamma della regina Loana

 

İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Şahzadə Loananın sirli alovu"  romanı bədbəxt hadisə nəticəsində özü və yaxınları barəsində yaddaşını itirmiş insandan  bəhs edir. Həmin insan özü və yaxınları barəsində hər şeyi yaddaşından itirsə də, oxuduğu hər bir şeyi yaddaşında saxlamışdır.

 Video-En.

 

2004

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Mindsight: Image, Dream, Meaning

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2004

  Молчанов Виктор Игоревич

 Video-Az.

 

 

  Различение и опыт. Феноменология неагрессивного сознания

  Rus filosofu, fenomenoloji fəlsəfə üzrə mütəxəssis, fəlsəfə elmləri doktoru, 1971-95-ci illərdə Rostov Dövlət Universitetinin, 1996-cı ildən Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin(Moskva) professoru Viktor Molçanovun(1948) "Fərqləndirmə və təcrübə. Qeyri-aqressiv şüurun fenomenologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2004

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Parcours de la reconnaissance. Trois études

 

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005)   "Tanınma yolu. Üç esse" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2004

  Samuel Phillips Huntington

 Video-Az.

 

Who Are We? The Challenges to America’s National Identity

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyas;n;n prezidenti Samuel Fillips Hantingtonun (1927-2008) "Biz kimik? Amerika milli identikliyinin çağırışları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2004

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Идея абсолютного в морали

 

  

 Video-En.

 

2004

  Закир Мамедалиев

 Video-Az.

 

 Природа времени и проблема множественности форм ее проявления

 

Azərbaycan filosofu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zakir Məmmədəliyevin  "" adlmövzusunda doktorluq diddertasiyası

 Video-En.

 

 

2004

  Evandro Agazzi

 Video-Az.

 

Valori e limiti del senso comune

 

  

 Video-En.

 

2004

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Sur la traduction.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005)   "Tərcüməyə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2004

  Оруджев З. М.

 Video-Az.

 

Способ мышления эпохи. Философия прошлого.

 

   Zahid Orucov

 Video-En.

 

2004

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Consciousness and Its Objects

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Şüur və onun obyektləri" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2004

  Rəbiyyət Aslanova

 Video-Az.

 

İslam mədəniyyət sistemində : fəlsəfi-tarixi aspekt

 

  

 Video-En.

 

2004

  Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

The Rights of Others

 

  

 Video-En.

 

 

2005  


 

2005

  23rd Solvay Conference on Physics. Chair -David Gross (Santa Barbara)

 Video-Az.

 

 The Quantum Structure of Space and Time.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Məkanın və zamanın kvant strukturu" mövzusu üzrə keçirilən 23-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2005

  Mehriban Əliyeva

 Video-Az.

 

Eftonaziya və təbabətin insanpərvərlik problemlərinin fəlsəfi-etik aspektləri

 

  

 Video-En.

 

2005

  Susan Haack

 Video-Az.

 

  Trial and Error: The Supreme Court's Philosophy of Science

 

İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Sınaq və səhv: Ali məhkəmənin elm fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Galen Strawson, editor

 Video-Az.

 

  The Self?

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) redaktorluğu ilə çap olunan "Özü" əsəri.

 Video-En.

 

 

2005

Earl Conee,

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics

 

 Amerikan filosofları Earl Koneyin və  Ted Sayderin "Mövcudluğum tapmacaları: Metafizikaya səyahət" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2005

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Preaching the Gospel Without Easy Answers

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2005

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Allah tam ədədləri yaratdı: Tarixi dəyişən riyazi uğurlar" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2005

  Tahirə Allahyarova

 Video-Az.

 

Fəlsəfə, ictimai elm və metodologiya. Vəhdət fəlsəfəsi metodoloji ideal kimi

 

  

 Video-En.

 

2005

  Tommie Shelby

 Video-Az.

 

We Who Are Dark: The Philosophical Foundations of Black Solidarity

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Tommi Şelbini "Biz qaralar: qaraların həmrəyliyinin fəlsəfi əsasları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

Public Philosophy: Essays on Morality in Politics

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Kütləvi fəlsəfə: Siyasətdə əxlaqa dair esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

2005

  Maria Carla Galavotti

 Video-Az.

 

Philosophical Introduction to Probability

 

  

 Video-En.

 

2005

  Seizo Sekine

 Video-Az.

 

 

 A Comparative Study of the Origins of Ethical Thought: Hellenism and Hebraism

 

 

  

 Video-En.

 

2005

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında

 

  

 Video-En.

 

2005

 David W. Smith, Amie Thomasson, editors

 Video-Az.

 

  Phenomenology and Philosophy of Mind

Amerikan filosofları David Smitin və Eymi Tomassonun (doğulmuşdur-1968) redaktorluğu ilə şap olunan "Fenomonologiya və Ruhun fəlsəfəsi" adlı məcmuə.

 Video-En.

 

 

2005

 Stefano Franchi and Güven Güzeldere

 Video-Az.

 

  Mechanical Bodies, Computational Minds: Artificial Intelligence from Automata to Cyborgs

 Taxas Universitetinin professoru Stefano Françinin və Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya üzrə böyük mühazirəçisi Güven Güzelderenin "Mexaniki bədənlər, Kompyuterləşmiş Şüurlar: Süni intellekt avtomatlardan kiborqlara kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

 Ömər Eldarov

 Video-Az.

 

Sənət gözəlliyin fəlsəfəsinin işığında

 

  

 Video-En.

 

2005

 Əli Nuriyev

 Video-Az.

 

İnsan və həyat fəlsəfəsi

 

  

 Video-En.

 

2005

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Həmid İmanov

 Video-Az.

 

Fəlsəfə

 

  

 Video-En.

 

2005

  Tahirə Allahyarova

 Video-Az.

 

 Sinergetika-I. Sinergetik ontologiya

 

  

 Video-En.

 

2005

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

Information loss in black holes

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Qara deşikdə informasiyanın yoxa çıxması" adlı akademik əsəri. 

 Video-En.

 

 

2005

  Niyazi Mehdi. Dilara Mehdi.

 Video-Az.

 

Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab

 

  

 Video-En.

 

 

2006  


 

2006

  Susan Haack

 Video-Az.

 

Pragmatism, Old and New

 

  İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Praqmatizm, köhnəsi və yenisi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Zaman. Sürəklilik. Əbədiyyət. Avropa fəlsəfəsində və elmində zaman problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2006

  Jaron Zepel Lanier

 Video-Az.

 

 Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism

 

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin "Rəqəmsal maoizm: yeni onlayn kollektivizmin təhlükəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

Revolutionary Wealth

  

 Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "İnqilabi sərvət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 

Information Please: Culture and Politics in the Age of Digital Machines

  Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "İnformasiya: Rəqəmli maşınlar əsrində mədəniyyət və siyasət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Vasim Məmmədəliyev

 Video-Az.

 

Quran və elm

 

 

 Video-En.

 

2006

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Consciousness and Its Place in Nature: Does physicalism entail panpsychism?

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Şüur və onun təbiətdə yeri: Fizikalizm öz ardınca panpsixizmi aparacaqmı?" əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Shakespeare's Philosophy: Discovering the Meaning Behind the Plays

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Şekspirin fəlsəfəsi: Pyesin arxasında qalan mənanın kəşfi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 İdeal və reallıq arasında: estetik və ontoloji prinsiplərdə uygunsuzluq və müvazinət məqamlarına dair (fəlsəfi dialoq)

 

  

 Video-En.

 

2006

  Аршинов В.И., Буданов В.Г.

 Video-Az.

 

Синергетика на рубеже ХХ– ХХI вв

 

  

 Video-En.

 

2006

 Dalay-lama XIV.

 Video-Az.

 

 Bioloji amilə və zəkaya əsaslanan rəhm

 

  

 Video-En.

 

2006

 Ted Cohen,

Ruth Fredman Cernea

Video-Az.

 

  The Great Latke-Hamantash Debate

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, filosof və yumorist Ted Kohenin (1939-2014) "" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

2006

  Sevda Məmmədəliyeva

 Video-Az.

 

Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri

 

  

 Video-En.

 

2006

 Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

Another Cosmopolitanism

 

  

 Video-En.

 

2006

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Scope and Truth of Theology

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2007  


 

2007

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

Generics and the Structure of the Mind 

 

 Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"Generiklər və ruhun struktiru" məqaləsi

 Video-En.

 

2007

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Really Hard Problem: Meaning in a Material World

 Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanaqanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

Editors:

Ted Sider,

John Hawthorne,

Dean W. Zimmerman

 Video-Az.

 

 Contemporary Debates in Metaphysics

 

 Amerikan filosofu Ted Sayderin və digərlərinin redaktəsi altında çap olunan "Metafizikada müasir debatlar" əsəri

 Video-En. 

 

 

2007

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 The Modernist Papers

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Bill Gates

 Video-Az.

 

 Bill Gates Speech at Harvard (part 1, 2, 3, 4, 5 )

 

  Amerikan Microsoft şirkətinin yaradıcılarından biri, milliarder Bill Qeytsin (1955) Harvard Universitetində çıxışı.

 Video-En.

 

 

2007

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

Starlight

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) ölümündən sonra çap olunan "Ulduzların işığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

  George's Secret Key to the Universe

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corc və Kainatın sirləri" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

 

2007

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

Justice: A Reader // the sourcebook of readings

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Ədalət: oxu kitabı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

2007

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Негативная этика

 

   

 Video-En.

 

2007

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2007

  Аршинов В.И., Лайтман М.С., Свирский Я.И.

 Video-Az.

 

 

 Сфирот познания

 

 

  

 Video-En.

 

2007

 Екатерина Таратута

 Video-Az.

 

 

Философия виртуальной реальности

 

 

  

 Video-En.


2007

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı

 

  

 Video-En.

 

2007

 Richard Rorty

 Video-Az.

  

 Philosophical Papers vol. IV / Philosophy as Cultural Politics

 Amerikan filosofu, Priston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin "Fəlsəfi məqaləlr" silsiləsinndən dördcildliyinin VI cildi: "Fəlsəfə mədəni siyasət kimi".

 Video-En.

 

2007

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

Yeganə həqiqətəmi, yoxsa çoxlu həqiqətlərəmi inam

 

  

 Video-En.

 

2007

  Bernhard Nickel

 Video-Az.

 
 Against Intentionalism. Philosophical Studies, 136(3), (2007), 629-648.

 

  Harvard Universitetinin fəlsəfə professoru Bernhard Niklın "İntensionalizmin əleyhinə" məqaləsi

 Video-En.

 

 

2007

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 
 Dövrümüzdə dinin əhəmiyyəti,

 

  

 Video-En.

 

2007

 Amie Thomasson

 Video-Az.

 

  Ordinary Objects

Amerikan filosofu Eymi Tomassonun (doğulmuşdur-1968) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2007

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

Dini harmoniya, rəhm və islam

 

   

 Video-En.

 

 

2008  


 

2008

 22nd World Congress of Philosophy. Seoul,  South Korea

Host - Peter Kemp  Denmark

 Video-Az.

 

 

 

  Cənubi Koreyanın Seul şəhərində "Fəlsəfənin yenidən mənalandırılması" mövzusu üzrə keçirilən 22-ci Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

2008

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

  Real Materialism and Other Essays

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Real Materializm və digər Esselər" əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Sport: A Philosopher's Manual

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "İdman: filosofun dərsliyi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2008

 Ted Cohen

Video-Az.

 

  Thinking of others: on the talent for metaphor

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, filosof və yumorist Ted Kohenin (1939-2014) "Başqaları barədə düşünərkən: metafora istedadına dair" adlı əsəri.

Video-En.

 

2008

  Mark Richard

 Video-Az.

 

When Truth Gives Out

 

  Amerikan filosofu, 2010-cu ildən Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Mark Riçardın "Həqiqət özünü göstərdikdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

Moral Dimensions: Permissibility, Meaning, Blame

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Mənəvi Ölçülər: yol verilənlər, məna, məzəmmət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2008

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Ritual and Deference: Extending Chinese Philosophy in a Comparative Context

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2008

  Tommie Shelby

 Video-Az.

 

Race, Incarceration, and American Values

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Tommi Şelbini "İrq, Həbs, və Amerika Dəyərləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

Generics: Cognition and Acquisition

 

 Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"Generiklər: İdrak və mənimsəmə" məqaləsi

 Video-En.

 

2008

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər: yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair

 

  

 Video-En.

 

2008

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

  Dini müxtəliflik çərçivəsində harmoniyanın qurulması

 

  

 Video-En.

 

2008

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Écrits et conférences. Tome I :

Autour de la psychanalyse.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) ölümündən sonra çap olunan "Yazılar və mühazirələr" adlı ikicildliyinin birinci cildi "Psixoanalizə dair" adını daşıyır.

 Video-En.


2008

  Susan Haack

 Video-Az.

 

 Putting Philosophy to Work: Inquiry and Its Place in Culture

 

  İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Fəlsəfənin işə yönəldilməsi: Tədqiqat və onun mədəniyyətdə yeri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

 Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

Daxili sakitlik vasitəsilə sülhə nail olunması

 

  

 Video-En.

 

2008

 Лев Гумилёв

 Video-Az.

 

Чёрная легенда

 

  

 Video-En.

 

2008

 Alexander Nehamas

 Video-Az.

 

Only A Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art

 

  Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Alexander Nehamasın (yunanca: Αλέξανδρος Νεχαμάς -1946) "Yalnız xoşbəxtlik vədi: Sənət dünyasında gözəlliyin yeri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 

Anqlo-amerikan fəlsəfəsiindən etüdlər: Anqlo-amerikan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair

 

  

 Video-En.

 

2008

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

 Daxili sakitliyə və xoşbəxtliyə nail olma

 

  

 Video-En.

 

2008

 

  Aydın Şirinov

 Video-Az.

 

Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik

 

  

 Video-En.

 

2008

  Həbib Hüseynov

 Video-Az.

 

 Mühəndis təfəkkürü

 

  

 Video-En.

 

2008

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

Etik həyat tərzinə necə əməl etmək olar

 

   

 Video-En.

 

2008

  24th Solvay Conference on Physics. Chair -Bertrand Halperin (Harvard)

 Video-Az.

 

  Quantum Theory of Condensed Matter

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Qatılaşdirılmış materiyanın kvant nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 24-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2008

 Nərmin Kamal

 Video-Az.

 

Umberto Eko və Postmodernizm fəlsəfəsi

 

  

 Video-En.

 

2008

  Dalay-lama XIV

 Video-Az.

 

Rəhm xoşbəxtliyin mənbəyi kimi

 

  

 Video-En.

 

 

2009  


 

2009

  Jaron Zepel Lanier

 Video-Az.

 

 You Are Not a Gadget: A Manifesto

 

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin "Siz qurğu deyilsiniz: Manifest" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

 Заид Оруджев

 Video-Az.

 

  Природа человека и смысл истории

 

  

 Video-En.

 

2009

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

Justice: What's The Right Thing To Do?

 

Episode 01: THE MORAL SIDE OF MURDER

Episode 02: PUTTING A PRICE TAG ON LIFE

Episode 03: FREE TO CHOOSE

Episode 04: THIS LAND IS MY LAND

Episode 05: HIRED GUNS

Episode 06: MIND YOUR MOTIVE

Episode 07: A LESSON IN LYING

Episode 08: WHATS A FAIR START?

Episode 09: ARGUING AFFIRMATIVE ACTION

Episode 10: THE GOOD CITIZEN

Episode 11: THE CLAIMS OF COMMUNITY

Episode 12: DEBATING SAME-SEX MARRIAGE

 

  Amerika filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953) Harvard Universitetində ümumi "Edilməli olan düzgün iş nədir?" adı altında oxuduğu mühazirələr.

Birinci mühazirə: Qətlin əxlaqi tərəfi

İkinci mühazirə: Həyata qiymət yarlığını vurma

Üçüncü mühazirə: Seçim azadlığı

Dördüncü mühazirə: Bu diyar mənim diyarımdır

Beşinci mühazirə: İcarəyə götürülmüş silah

Altıncı mühazirə: Motivinizi yadda saxlayın

Yeddinci mühazirə: Uzanmış vəziyyətdə dərs

Səkkizinci mühazirə: Alicənab başlanğıc nədir

Doqquzuncu mühazirə:İqrari əməlin argumentasiyası

Onuncu mühazirə: Yaxşı vətəndaş

On birinci mühazirə: İcmanın iddiaları

On ikinci mühazirə: Eynicincli nikahın müzakirəsi

 Video-En.

 

 

2009

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней

 

  

 Video-En.

 

2009

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Valences of the Dialectic

 

 Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

  

2009

 Mark Poster

 Video-Az.

 

 Deleuze and New Technology

 Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "Delez və yeni texnologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

 

  Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud

 Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud monoqrafiyasında Kitabi-Dədə-Qorqud  dastanı dünya ədəbiyyatı kontekstində, obrazların özünəməxsus müqayisəli təhlili fonunda orijinal bir tərzdə təhlil olunur.

 Video-En.

 

2009

 Адиль Асадов

 Video-Az.

 

  Мышление. Творчество. Эпоха: мыслительная и предметная формы деятельности, их взаимообусловленность и исторические типы в контексте общей теории потребностей

  

 Video-En.

 

2009

  Stefano Giacchetti

 Video-Az.

 

 Nostalgia for a Redeemed Future: Critical Theory

  

 Video-En.

 

2009

 Rahid S. Ulusel

 Video-Az.

 

 Esseistika

  

 Video-En.

 

2009

 Mətanət Abdullayeva

 Video-Az.

 

 

 Klassik poeziya: ezoterik xəzinə

  

 Video-En.

 

2009

 Alison Simmons

 Video-Az.

 

The Gen Ed Difference, Harvard University, September 2, 2009. With Louis
Menand.

 Harvard Universitetinin əlsəfə professoru Alison Simmonsun

 Video-En1, 2.

 

 

2009

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri

 

 Video-En.

 

2009

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

George's Cosmic Treasure Hunt

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corcun Kosmik xəzinə ovu" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

2009

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Selves: An Essay in Revisionary Metaphysics

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Özləri: Revizion Metafizikaya dair esse" əsəri.

 Video-En.

 

2009

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Realism in Religion

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2010  

 

2010

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

Il cimitero di Praga

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Eko onun "Praqa məzarlığı" romanı çap olunduqdan sonra verdiyi müsahibədə bir daha roman yazmayacağını bildirmişdir. 

 Video-En.

 

2010

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Logic for Philosophy

 

 Amerikan filosofu Ted Sayderin "Fəlsəfə üçün məntiq" monoqrafiyası

 Video-En. 

 


2010

 Анатолий Черепащук

 Video-Az.

 

 Новые формы материи: от темной энергии до кротовых нор

 Rusiya Federasiyası Dövlət mükafatı laureatı, P.K. Sternberg adına Dövlət Astronomiya İnstitutunun direktoru, Moskva Dövlət Universitetinin Fizika Fakultəsi Astronomiya bölməsinin müdiri, akademik Anatoliy Çerepaşukun 9 oktyabr 2010-cu il tarixində IV Elm Festivalı çərçivəsində oxuduğu "Materiyanın yeni formaları: tutqun enerjidən köstəbək yuvalarınadək" mövzusunda mühazirəsi

 Video-Rus.

 

Video-En.

 

2010

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

The Grand Design

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Möhtəşəm layihə" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2010

 William Hugh Woodin

 Video-Az.

 

 The Axiom of Determinacy, Forcing Axioms, and the Nonstationary Ideal

 Harvard Universitetinin riyaziyyat və fəlsəfə professoru Vilyam Hyu Vudinin "Determinasiya aksiomu, məcburiyyət aksiomları və qeyri-stasionar ideal" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2010

 Ramiz Mehdiyev

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə

 

 

 Video-En.

 

2010

  Susanna Siegel

 Video-Az.

 

The Contents of Visual Experience

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Suzanna Sigelin "Vizual təcrübənin məzmunu" adlı əsəri.

 Video-En.

 


2010

 Həsən Quliyev

 Video-Az.

 

 Arxetipik Azərilər: mentalitetin simaları

 

 

 Video-En.

 

2010

 Bəxtiyar Əliyev,

Lalə Cabbarova

 Video-Az.

 

  Duyğu və qavrayış

 

 

 

 Video-En.

 

2010

 Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

 Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt

  

 

 

 Video-En.

 

2010

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşməsinə yönələn iradə və onun tarixi taleyi spiritualist aristokratizmin f'əlsəfəsi kontekstində

  

 Video-En.

 

2010

 Fuzuli Qurbanov

 Video-Az.

 

 Tarixin "postqərb" mərhələsinə keçid. I cild

 

 

 Video-En.

 

2010

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Kant and Phenomenology

 

 

 Video-En.

 

2010

 Edited by G. Irzik Güzeldere and Güven Güzeldere

 Video-Az.

 

 Turkish Studies in the History and Philosophy of Science (Boston Studies in the Philosophy and History of Science)

Irzik Güzelderenin Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya üzrə böyük mühazirəçisi Güven Güzelderenin redakəsi altında çap olunan "Elmin tarixi və fəlsəfəsi üzrə Türk tədqiqatları (Elmin tarixi və fəlsəfəsi üzrə Boston tədqiqatları)" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2010

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Écrits et conférences. Tome II : Herméneutique.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) ölümündən sonra çap olunan "Yazılar və mühazirələr" adlı ikicildliyinin ikinci cildi "Hermenevtika"ya həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

2010

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

Justice: What's the Right Thing to Do?

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

2011  

 


2011

  25th Solvay Conference on Physics. Chair -David Gross

 Video-Az.

 

 

  The theory of the quantum world

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kvant dünyanın nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 25-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Basic Structures of Reality: Essays in Meta-Physics

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Reallığın əsas strukturu: Meta-Fizikaya dair esselər" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 The Evident Connexion: Hume on Personal Identity

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Aşkar əlaqə: Hyum fərdi identiklik barədə" əsəri.

 Video-En.

 

 

2011

  Derek Parfit

 Video-Az.

 

  On What Matters (two volumes)

 Vol. 1

  Britaniya filosofu, 2015-ci ildə Harvard Universitetinin dəvət olunmuş professoru Derek Parfitin (1942) "" adlı ikicildliyini adlı əsərin birinci cildi

 Video-En.

 

 

2011

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Writing the Book of the World

 

 Amerikan filosofu Ted Sayderin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2011

Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

  Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times

 

 Video-En.

 

2011

 Stefano Giacchetti

 Video-Az.

 

  Critique of Rationality in Schopenhauer, Nietzsche and Adorno: Aesthetics and Models of Resistance

 Video-En.

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Analiz vasitəsilə həqiqət: oyunlar, adlar və fəlsəfə" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Zakir Məmmədəliyev

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr

 

Azərbaycan filosofu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zakir Məmmədəliyevin  "Fəlsəfə" kursu üzrə seçmə mühazirələri

 Video-En.

 

 

2011

 Ərəstü Həbibbəyli

 Video-Az.

 

  Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası

 

 

 

 Video-En.

 

2011

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized

 Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanaqanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2011

 

 Əziz Məmmədov,

Azər Mustafayev.

 Video-Az.

 

 Təbii-elmi idrak və insan dünyası.

  

 Video-En.

 

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 The Meaning of Disgust

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Nifrətin mənası" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Derek Parfit

 Video-Az.

 

  On What Matters (two volumes)

Vol. 2

  Britaniya filosofu, 2015-ci ildə Harvard Universitetinin dəvət olunmuş professoru Derek Parfitin (1942) əxlaq fəlsəfəsinə həsr olunmuş  "" adlı ikicildliyini adlı əsərin ikinci cildi

 Video-En.

 

2011

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

George and the Big Bang

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corc və böyük partlayış" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

2011

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Locke on personal Identity: Consciousness and Concernment

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Lokk Personal Identiklik barədə: Şüur və aidiyyət" əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

2012  


 

1912

  Михаил Горбачёв

 Video-Az.

 

Наедине с собой

 

 Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu Baş Katibi (1985-1991), SSRİ-nin ilk və son prezidenti (1991) Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun (d.1931) "Özünlə təkbətək" adlı kitabı 

 Video-En.

 

 

2012

  Michael J. Sandel

 Video-Az.

 

What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Pul nəyi satın ala bilməz: Bazarların əxlaqi hədləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2012

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

  

 

Философия – мысль и поступок: Статьи, доклады, лекции, интервью.

  

 Video-En.

 

2012

 

 Adil Əsədov,

Nailə Əsədova

 Video-Az.

 

 Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafinda regional resurslarin əhəmiyyəti

 

 Video-En.

 

2012

 Noam Chomsky

 Video-Az.

 

  The Science of Language. Interviews with James McGilvray

 

 Video-En.

 

2012

 Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

 Computing With Words. Principal Concepts and Ideas

 

 Video-En.

 

2012

Maks Statkiyeviç   

 Video-Az.

  Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazması”ndan yarımçıq əlyazmaya doğru: yazı eposa qarşı

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın Azərbaycan, türk, rus, fransız, italyan, ingilis, polyak, ərəb, portuqal, alman və qazax dillərində çap edilən Yarımşıq əlyazma romanı ilə bağlı Amerikan alimi, professor Maks Statkiyeviçin tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2012

 Evandro Agazzi

 Video-Az.

 Philosophy and the Origin and Evolution of the Universe

 

 Video-En.


 

2013  

 

2013

23rd World Congress of Philosophy. Athens,  Greece

 Video-Az.

 

Philosophy as Inquiry and Way of Life

 Yananıstanın Afina şəhərində "Fəlsəfə tədqiqar kimi və həyat tərzi kimi" mövzusu üzrə keçirilən 23-cü Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

2013

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 Философия как этический проект: Доклад на XXIII Всемирном философском конгрессе (Афины, 4–10 августа 2013 г.) 

 Rusiya filosofu, Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun XXIII Ümumdünya Fəlsəfə Konqresində "Fəlsəfə etik layihə kimi" mövzusunda çıxışı 

 Video-En.

 

2013

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tari­xi taleyi üzərində düşüncələr (insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində).

  

 Video-En.

 

1913

   Harlow Shapley (Editor)

 Video-Az.

 

Climatic Change: Evidence, Causes, and Effects

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) redakrəsi altında ölümündən sonra çap olunan "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2013

 Jaron Zepel Lanier.

 Video-Az.

 Who Owns the Future?

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin "Gələcəyə kim sahiblik edur" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2013

  Roberto Marchesini

 Video-Az.

 

  A Cognitive-Relational Approach to Animal Expression: Revisiting Cognitive Paradigms, in Methode. Analytic Perspective

İtalyan filosofu və ekoloqu Roberto Marçesininin (1959) əsəri.

 Video-En.

 

2013

  Tehran Alişanoğlu    

 Video-Az.

 

  Kamal Abdullanın metafizik Labirinti (düşüncə fraqmentləri)

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın hekayələrindən ibarət Labirint ümumi adı ilə çap olunankitabı ilə bağlı tənqidçi Tehran Alişanoğlunun tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2013

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

My Brief History

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Mənim qısa tarixim" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

 

 Порус В.Н.

 Video-Az.

 

 Перекрестки методов. Опыты междисциплинарности в философии культуры.

  

 Video-En.

 

2013

   Закир Мамедалиев

 Video-Az.

 

 Культура и рациональное. Философский и сравнительно-исторический анализ

 

Azərbaycan filosofu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zakir Məmmədəliyevin Almaniyada rus dilində çap olunan  "Mədəniyyət və rasional" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2013

 Evandro Agazzi

 Video-Az.

 The legacy of A. M. Turing.

 

 Video-En.

 

 

2014  


 

2014

 Kamal Abdulla.

 Video-Az.

 Arifə 100 min işarə.

 Azərbaycan oxucusuna Kamal Abdullanın düşüncələri konteksində təqdim olunan və tanınmış müəllif tərəfindən fəlsəfi esse üslubunda yazılan, müəyyən dərəcədə Kamyunun özünəməxsus üslublu yazdığı məşhur Qeyd dəftərçələrini xatırladan bu əsər Azərbaycan mədəniyyətinin Qərb düşüncə üslubu nöqteyi-nəzərindən yenidən mənalandırılması kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan mədəniyyətinin belə bir səpkidə yenidən mənalandırılması və vahid müəllif mövqeyi əsərin bütün hissələri arasında üzvi vəhdət yaradır:

 I  hissə. Gözəl görünmək hər gözələ yaraşmır,

 II  hissə. Dava nə davasıdır axı?,

 III  hissə. Yaxında bir nəsil yaranacaq ki...

IV  hissə. Bu boyda dəniz bizdən yan keçdi.

III  hissə. Səmimi Ramiz Rövşən təsəvvür edirsinizmi?

VI  hissə. Ədəbiyyatın mayasında qan durur .

VII  hissə. Nəinki xəbərləri, heç "ətərləri" də yoxdur.

VIII  hissə. Yaddaş, paralel dünyalar və oxucu.

 Video-En.

 

2014

 Татьяна Малевич

 Video-Az.

 Теории мистического опыта: историография и перспективы.

 

 Video-En.

 

2014

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

Being realistic about reasons

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Əsaslar haqqında real olan" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

 .

 Video-Az.

 Are You an Illusion?

 

 Video-En.

 

2014

 Kamal Abdulla.

 Video-Az.

 Birun-Əndərun (ədəbi-fəlsəfi esse).

  

 Video-En.

 

2014

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

 The Original Sin of Cognition: Fear, Prejudice and Generalization

 

 Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"İdrakın ilkin günahı: Qorxu, mövhumat Ümumiləşdirmə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

 Jakob Hohwy.

 Video-Az.

 The Predictive Mind.

 

 Video-En.

 

2014

  Susanna Rinard

 Video-Az.

 

The Principle of Indifference and Imprecise Probability// In Thought: A Journal of Philosophy 3(2):110-114

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Suzanna Rinardın "Qərəzsizlik və qeyri-dəqiq ehtimal" adlı məqaləsi 

 Video-En.

 

 

2014

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Səhvlərimizin qrammatikası

 Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın Səhvlərimizin qrammatikası fəlsəfi hekayəsi.

 Video-En.

 

2014

Noam Chomsky

 Video-Az.

 Language and Philosophy (Lecture)

 Amerika filosofu Noam Xomskinin "Dil və fəlsəfə" mövzusunda mühazirəsi 

 Video-En.

 

2014

Tehran Alişanoğlu  

 Video-Az.

 

  Zəmanə sirrinə vaqif olanda. Kamal Abdullanın "Sirri-Zəmanı" kitabı üzərinə qeydlər

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın hekayələrindən ibarət Sirri-zəmanəkitabı ilə bağlı tənqidçi Tehran Alişanoğlunun tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2014

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

 Philosophical Conversations

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin video formatında "Fəlsəfi söhbətlər"i

 Video-En.

 

 

2015  

 

 

2015

 Scott Soames

Video-Az. 

 

 Rethinking Language, Mind, and Meaning

 

  

 Video-En. 

 

2015

 Justin E. H. Smith

Video-Az. 

 

 Nature, Human Nature, and Human Difference: Race in Early Modern Philosophy

 

  

 Video-En. 

 

2015

Станислав Сергеевич Гусев

 Video-Az.

 

 Логические основания коммуникации

 

Bakıda doğulmuş Rusiya filosofu, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru Stanislav Qusevin(1939) "Kommunikasiyanın məntiqi əsasları" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

 Dallas G. Denery II

Video-Az. 

 

 

 The Devil Wins A History of Lying from the Garden of Eden to the Enlightenment

 

  

 Video-En. 

 

2015

 Tim Maudlin

Video-Az. 

 

 

Philosophy of Physics: Space and Time

 

  

 Video-En. 

 

2015

Станислав Владимирович Борзых

 Video-Az.

 

Критика знания 

 

  Stanislav Borzıxın "Biliyin tənqidi" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Hegel on SelfConsciousness Desire and Death in the Phenomenology of Spirit

 

  

 Video-En. 

 

2015

 John Marenbon

 Video-Az.

 

  Pagans and Philosophers The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz

 

 

 Video-En. 

 

2015

Jimena Canales

Video-Az. 

 

The Physicist and the Philosopher Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time

 

  

 Video-En. 


2015

 Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Düma ilə Coys arasında, yaxud sonsuz lüğət

 

  Kamal Abdullanın fəlsəfi esselər toplusu. Əsərdə müəllif həmçinin Umberto Eco ilə görüşünün təəssüratlarını oxucu ilə bölüşür.

 Video-En.

 

2015

 Steven Nadler

Video-Az. 

 

 The Philosopher, the Priest, and the Painter. A Portrait of Descartes

 

  

 Video-En. 

 

2015

 Hilary Gatti

Video-Az. 

 

 Ideas of Liberty in Early Modern Europe From Machiavelli to Milton

 

  

 Video-En. 

 

2015

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 Knowledge, Reason, and Taste Kant’s Response to Hume

 

  

 Video-En. 

 

2015

Нижников Сергей Анатольевич

 Video-Az.

 

 Метафизика веры в русской философии. 

 

  Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin professoru Sergey Nijnikovun "Rus fəlsəfəsində inamın metafizikası" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 The China Model Political Meritocracy and the Limits of Democracy

 

 

 Video-En. 

 

2015

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  
Allah bilməyənləri bilənlərin
qəzəbindən qorusun

 Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın Kulis saytında Qan Turalı Şərif Ağayar ilə müsahibəsi.

 Video-En.

 

2015

Alan Patten

 Video-Az.

 

 Equal Recognition The Moral Foundations of Minority Rights

 

 

 Video-En. 

 

2015

И. В. Кузин, ред.

 Video-Az.

 

 Метаморфозы телесности: Сб. статей / Под ред. И. В. Кузина 

 

 

 

Video-En. 

 

2015

 Benjamin Bagley

 Video-Az.

 

 Loving Someone in Particular // Ethics 125 (2):477-507 (2015)

 Harvard Universitetinin dəvət olunmuş mühazirəçisi Benjamin Baqlinin "Sevgi kiməsə konkret olaraq" məqaləsi

 Video-En.


2015

 Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Düma ilə Coys arasında, yaxud Don Kixotun ölümü

 

  Kamal Abdullanın ədəbi-fəlsəfi essesi.

 Video-En.

 

 

2015

 Amie Thomasson

 Video-Az.

 

  Ontology Made Easy

Amerikan filosofu Eymi Tomassonun (doğulmuşdur-1968) "" adlı əsəri.

 Video-En.

2015

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Philosophy of Language

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Dilin fəlsəfəsi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2015

  Молчанов Виктор Игоревич

 Video-Az.

 

 

  Феномен пространства и происхождение времени

  Rus filosofu, fenomenoloji fəlsəfə üzrə mütəxəssis, fəlsəfə elmləri doktoru, 1971-95-ci illərdə Rostov Dövlət Universitetinin, 1996-cı ildən Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin(Moskva) professoru Viktor Molçanovun(1948) "Məkan fenomeni və zamanın mənşəyi" adlı əsəri.

 Video-En.