FƏLSƏFİ MAARİFÇİLİK ASSOSİASİYASI

HİMAYƏDARLAR ŞURASI

 

 

SƏDR:

 

İSA HƏBİBBƏYLİ –

 

        Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü və birinci vitse-prezidenti. "Şöhrət" ordeni ilə və "Şərəf" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1996-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru olmuşdur. 1000-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 12 monoqrafiyanın müəllifidir. Akademikin Azərbaycan maarifçiliyi, xüsusən Cəlil Məmmədquluzadə ilə düşüncələri güclü fəlsəfi konteksti ilə seçilir.

 

 

 

 

 

Fəlsəfi məzmunu ilə daha çox seçilən əsərləri:

 

 

 

Romantik lirikanın imkanları. Bakı, “Yazıçı”, 1984

 

 

Ədəbi yüksəliş. Bakı: Bilik Cəmiyyəti, 1985.

 

 

XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Bakı, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəşriyyatı, 1992

 

 

Məmməd Araz Bakı, “Sabah”, 1993

 

 

Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı, “Azərnəşr”, 1997

 

 

Xalq şairi Məmməd Araz. Bakı, “Elm”, 1999

 

 

Ədəbi- tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı, “Elm”, 2005