İDARƏ HEYƏTİ

 

Adil Əsədov - sədr

Həbib Hüseynov - müavin

Natalya Əliyeva - üzv

Tural Əsədov - üzv

İrana Məmmədova - üzv