Azərbaycan Respublİkasının Təhsil Qanunu 07 oktyabr 1992-ci il

Qrant haqqında Azərbaycan Respublİkasının Qanunu 17 aprel 1998-ci il

Qeyri-Hökumət Təşkilatları (İctimai Birliklər və Fondlar) Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13 iyun 2000-ci il

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi 04 yanvar 2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası haqqında ƏSASNAMƏ 13 dekabr 2007-ci il

“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 4 may 2009-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun nizamnaməsi 19 fevral 2010-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun ƏSASNAMƏSİ 19 dekabr 2011-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun təsis edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI. Fondun NİZAMNAMƏSİ. 7 may 2014-cü il

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI. FONDUN NİZAMNAMƏSİ. 15 may 2014-cü il

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin işçilərinin say həddinin, xərclər smetasının və ştat cədvəlinin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI 24 oktyabr 2014-cü il

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 19 noyabr 2014-cü il