Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 1-ci hissə. Həyatının ilk dvrləri 

 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 2-ci hissə. Əsərləri
 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 3-ci hissə. Bekon və Şekspir
 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 4-c hissə. Həyatının ətinlikləri 

 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 5-ci hissə. Atlantida
 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 6-cı hissə. Elmin metodologiyası vı məntiqi. Yeni Orqanon
 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 1-ci hissə: Kant. Fikirlərindən və həyatından paralar  

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 2-ci hissə: Kant. Əsərləri 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 3-ci hissə: Kant. Xalis zəkanın tənqidi 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 4-c hissə: Kantın həyatından paralar 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 5-ci hissə: Kantın əxlaqi grşlərinə dair

 


 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 6-cı hissə: Kant mrnn son akkordları 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 7-ci hissə. Bekon Avropanın mədəni mərkəzinin İnaliyadan İngiltərəyə keməsinin mcəssiməsi kimi