Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədovun

"Gözəlliyin fəlsəfəsi" konsepsiyası alimlərin müzakirəsinə verildi.

 

17.01.2005