Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının prezidenti Adil Əsədov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda keçirilən

"Fəlsəfə və elmlərin qarşılıqlı əlaqəsi" movzusunda elmi konfransda

"Deterministik elm və fəlsəfə" mövzusunda çixiş etmişdir.

 

2011.02.02

 

 

 

Konfrans barədə baxın:

Əfsanə BAYRAMQIZI. Filosofların qarşılıqlı fikir mübadiləsi Xalq qəzeti.- 2011.- 4 fevral.- S. 6.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında

 

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun rəsmi saytında -