Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov Bakıda keçirilən

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu

cərcivəsində beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir.

 

2011.04.09