Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının Prezidenti Adil Əsədov

Azərbaycan Gənclərinin Avropaya inteqrasiyası İB  tərəfindən təşkil olunan

"Bəs, Qarabağ?" layihəsində iştirak etmişdir.

 

2011.06.10