Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının Prezidenti Adil Əsədov Muxtar Respublikanın görkəmli alimləri ilə görüşmüşdür.
2011.09.13 - 2011.09.15