Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının nümayəndələri Adil Əsədov və Tural Əsədov

görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin

Naxçıvan şəhərində qoyulmuş məqbərəsini ziyarət etmişlər.

 

14.09.2011