07 may 2012-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda

ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirildi.

 

 

Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov konfransda çıxış etmişdir.

07.05.2012