Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov akademik Ziya Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin

təşkilatçılığı ilə keçirilən elmi simpoziyumda iştirak etmişdir.

07.05.2012