Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının prezidenti Adil Əsədov

qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu ilə bağlı 

Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən konfransda iştirak etmişdir.

2012.05.31