Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda

“Azərbaycan 2020. Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası ilə bağlı konfransda  çıxış etmişdir.  

2012.06.18