Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov Türk dünyasının böyük oğlu Cavad Heyət ilə görüşmüşdür.

 

2013.01.09