Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzdində fəaliyyət göstərən nəzəri-metodoloji seminarın növbəti iclası keçiridi.

2013.12.19

 

 

 

Bakı, 21 dekabr (AzərTAc). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda AMEA-nın Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzdində fəaliyyət göstərən nəzəri-metodoloji seminarın “Dil və fəlsəfə (aktual və mübahisəli məsələlər)” mövzusunda növbəti iclası keçirilmişdir.
İnstitutdan AzərTAc-a bildirmişlər ki, iclası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun şöbə müdiri, Əməkdar Elm Xadimi, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Zümrüd Quluzadə açaraq gündəlikdəki məsələlər haqqında məlumat vermişdir.

Seminarda Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, AMEA–nın müxbir üzvü Kamal Abdullayev dil və fəlsəfənin qarşılıqlı təsirindən danışaraq, fəlsəfə və dilin bu gün diqqət mərkəzinə çəkilməsini dilçi və filosoflarımızın bir-birini tanıması üçün daha yaxşı körpü olacağını bildirmişdir. Bu da gələcəkdə müştərək və bir-birini tamamlayan mövzuların ortaya çıxmasına kömək edəcəyini nəzərə çatdırmışdır. O, bədii əsərlərə filosof mövqeyindən, fəlsəfi əsərlərə isə ədəbiyyatçı mövqeyindən baxılmasının zəruriliyini xüsusilə vurğulamışdır.
İclasda “Dilin fəlsəfəsi: təbiəti, şüur və idrakla münasibəti; hər birinin və irrasional idrakın tarixi yaddaş kodunda əksi”, “Fəlsəfədə dil: tədqiqat obyekti və ifadə vasitəsi kimi”, “Dil və fəlsəfənin islam mədəniyyəti bölgəsi və Azərbaycan mədəniyyətşünaslığında tarixən və müasir dövrdə tədqiqinə dair”, “Dil və fəlsəfənin tədqiqinin fəlsəfi metodologiyasının seçimi”, “Azərbaycanşünaslıqda dil və fəlsəfənin gələcək elmi tədqiqinə dair təkliflər” mövzuları ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.

İclasda fəlsəfə üzrə elmlər doktorları Əli Abasov, Adil Əsədov, Kazım Əzimov, Rəfiqə Əzimova, Afaq Rüstəmova, Rahid Ulusel, Arzu Hacıyeva, filologiya üzrə elmlər doktoru Muxtar İmanov, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Roida Rzayeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mayıl Əsgərov çıxış edərək fikir və mülahizələrini bildirmiş, müxtəlif təkliflər irəli sürmüşlər.
Sonda seminar üzvləri əlyazmaların toplanılması sahəsində xidmət göstərən şəxslərə elmi dərəcələrin verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına müraciət olunmasının, müasir elm baxımından izahlı çoxcildlik lüğətlərin yaranmasının, müxtəlif dünya dillərin öyrənilməsinin və orijinaldan tərcümələr edilməsinin vacibliyini vurğulamışlar.

 

 

Mənbə AzərTAc