Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından Sopenhauerlə bağlı çıxış etmişdir.

2014.04.11

 

 

 

 

Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından Sopenhauerlə bağlı çıxış etmişdir.

 

 

1-ci hissə. 

2-ci hissə. 

3-ci hissə. 

4-cü hissə. 

5-ci hissə. 

6-cı hissə.