Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından Bekonla bağlı çıxış etmişdir.

2014.05.02

 

 

 

 

Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından Frensis Bekonla bağlı çıxış etmişdir.

 

 

1-ci hissə. Həyatının ilk dövrləri 

2-ci hissə. Əsərləri 

3-ci hissə. Bekon və Şekspir 

4-cü hissə. Həyatının çətinlikləri 

5-ci hissə. Atlantida 

6-cı hissə. Elmin metodologiyası vı məntiqi. Yeni Orqanon 

7-ci hissə. Bekon Avropanın mədəni mərkəzinin İnaliyadan İngiltərəyə keçməsinin mücəssiməsi kimi