Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından İmmanuel Kantla bağlı çıxış etmişdir.

2014.04.04

 

 

 

 

Adil Əsədov “Zəka nuru” proqramı üzrə “Dahilər” seriyasından İmmanuel Kantla bağlı çıxış etmişdir.

 

 

1-ci hissə: Kant. Fikirlərindən və həyatından parçalar
2-ci hissə: Kant. Əsərləri
3-ci hissə: Kant. Xalis zəkanın tənqidi
4-cü hissə: – Kantin həyatından parçalar
5-ci hissə: Kantin əxlaqi görüşlərinə dair
6-cı hissə:
Kant… Ömrünün son akkordları